Strona 1 z 1

Cieniowanie komórek

PostWysłany: 02 Wrz 2012, 11:58
przez 1click_klimek
Mechanizm cieniowania komórek pozwala na wypełnianie tła komórek wybranym kolorem i/lub deseniem. Operacji takiej możemy dokonać za pomocą wstążki Narzędzia główne bądź opcji okna dialogowego Formatowanie komórek. Dodając wypełnienie tła komórek należy zachować umiar – wybranie zbyt ciemnego tła może spowodować, że zawartość komórki stanie się mało czytelna. Aby poprawić czytelność zawartości komórki możemy wypróbować pogrubioną czcionkę i stosować zasadę „ciemne tło i jasna czcionka”. Możemy modyfikować komórki również poprzez wybranie polecenia Efekty wypełnienia na karcie Wypełnienie okna Formatowanie komórek.

Pozdrawiam,
Klimek